Ώρες Λειτουργίας:

                     Πέμπτη    Σάββατο     Κυριακή 

  • Χειμερινές Ώρες:18:00 - 20:00 , 18:00 - 20:00 , 11:00 - 13:00
  • Καλοκαιρινές Ώρες:19:00 - 21:00 , 19:00 - 21:00 , 11:00 - 13:00